Dřevostavby na klíč

Kvůli neobjektivním důvodům a konzervativnímu přístupu lidí, převládá v České republice výstavba klasických zděných domů. V poslední době jsou však mýty a polopravdy ohledně dřevostaveb objasňovány a montované domy jsou čím dál více oblíbené a stávají se nejperspektivnějším směrem rodinné výstavby. V našem katalogu rodinných domů proto najdete samozřejmě i typové projekty dřevostaveb. Pokud zvolíte stavbu dle projektu beze změn, garantujeme vám, že zaplatíte cenu projektové dokumentace i výstavby vždy podle ceníku.

Dřevostavby na klíč již od 1.590.000 Kč

Kontaktujte nás na zákaznické lince 775 234 234 nebo nám napište prostřednictvím emailu info@domysnu.cz a kontaktního formuláře.

Dřevostavby na klíč Dřevostavba

Dřevostavba a její hlavní výhody

  • vynikající izolační vlastnosti s možností dalšího vylepšování
  • dřevo je nosné a zároveň tepelně izoluje
  • dlouhá životnost díky kvalitní ochranné konstrukci
  • bezkonkurenční rychlost výstavby
  • použití ekologických materiálů
  • typový projekt beze změn a realizace stavby dle konečných cen

Ceny tepelné energie nutí každého k zamyšlení nad technickými parametry plánovaného domu a možnostmi úspor. Není žádným tajemstvím, že klasické zděné systémy jsou již na vrcholu dosažitelných izolačních vlastností, zatímco montované domy lze v tomto ohledu velmi dobře dále vylepšovat. Dřevo má tu vynikající vlastnost, že je zároveň nosné a při tom i tepelně izolující, což eliminuje nutnost řešení těžkopádných tepelných mostů obvodové konstrukce (jako tomu je u zdiva).

Máte jakékoliv pochybnosti, ale rádi byste si nechali postavit dřevostavbu na klíč? Napište nám nebo volejte zákaznickou infolinku 775 234 234.

Životnost a údržba: Boříme mýty kolem dřevostaveb  

Lidé se obávají nižší životnosti dřeva oproti cihle. Skutečnost je ale zcela jiná. Lze ji ověřit pokusem: Nechte přes zimu venku cihelný odlehčený blok, jež dnes tvoří základ zděných systémů a vedle dřevěné prkno. Z cihly najdete na jaře kopeček hlíny, ale prkno zůstane více méně stejné. Z pokusu vyplývá závěr, že dlouhá životnost domu je podmíněna kvalitní údržbou chránící konstrukce domu před nepohodou a není podstatné, je-li zděný či dřevěný.

Řešení má i otázka ochrany před dřevokaznými houbami a hmyzem. Tento potencionální problém lze řešit dvěma způsoby: 

  1. DřevostavbaChemická ochrana realizovaná pomocí různých nátěrů a nástřiků.
  2. Přírodní ochrana, která zajišťuje dřevu optimální podmínky, tzn. zejména odvětrání všech částí dřevěné kostry domu. Při tomto systému není použita chemie, která by mohla ovlivňovat ekologickou kvalitu ovzduší v domě. Odborně se odvětranému systému říká „difúzně otevřená konstrukce“.

Prvková konstrukce dřevostaveb „two by four“

Typové projekty našich dřevostaveb jsou navrhovány a domy jsou následně stavěny dle konstrukčního systému „Two by four“. Při tomto systému konstrukce převažuje na staveništi řemeslná – tesařská práce. Z tyčových prvků a konstrukčních plášťů jsou postupně sestavovány a montovány jednotlivé stěny, stropy, střecha atd.

Tento systém byl vyvinut v USA koncem 19. století na základě požadavku na masovou, rychlou výstavbu dřevostaveb a na lepší tepelnou izolaci objektů. Upustilo se od roubených dřevěných domů a přešlo se k používání sendvičové fošinkové stěnové konstrukce s využitím jednotného profilu fošinky, ze které se stavěl celý dům. Rozměr fošinky 2 × 4 palce dal i název celému systému v angličtině: „Two by four“. Tento systém se rozšířil do severní Evropy i Austrálie a v České republice se stal nejoblíbenějším stavebním systémem dřevostaveb.

Postup při realizaci dřevostavby na klíč

  1. Celková kompletace v dílně: Stěny, stropy případně i krovy jsou zkompletovány v dílně a ve formě panelů jsou montovány a kompletovány na základové desce.
  2. PRE CUT SYSTEM neboli předem nařezaný systém: V dílně se připraví veškeré řezivo na přesné, projektem předepsané délky, a všechny konstrukce se z jednotlivých prvků sbíjejí a kompletují na stavbě na základové desce. Nosný fošinkový skelet je pobit konstrukčními deskami zajišťujícími jeho tuhost. Většinou se používají dřevoštěpkové desky (OSB desky), dřevovláknité desky, případně vodovzdorná překližka nebo jiný vhodný deskový materiál.

Sloupky stěn, stropní trámky i rámy krovu jsou v modulech po 300, 400, 600 nebo i více milimetrech dle zvyku jednotlivých stavebních norem. Domky skandinávského typu používají modul 600 nebo 625 mm a několik různých profilů fošinek – např. 40/100 vnitřní stěny, 40/160 obvodové stěny, 50/200 krokve.

Objednejte si tištěný katalog s typovými projekty, a v pohodlí domova si vyberte svůj nový rodinný dům. Pro snadný výběr doporučujeme i náš elektronický katalog, kde v kolonce materiál zvolte položku "dřevostavba".

Dřevostavba Montované domy

Úprava fasády 

Finální povrchová úprava fasád může být různá a velmi rozmanitá, pro dřevěnou konstrukci domu je však nejvhodnější tzv. odvětraná fasáda. Ta zajišťuje přístup vzduchu pod fasádním obkladem tvořeným palubkami, obkladovými deskami či jiným obkladovým systémem a dřevo konstrukce domu díky tomu může „dýchat“. Odvětraná fasáda je nejspolehlivější ochranou proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Jiným způsobem řešení fasády je použití zateplovacích desek (pěnový polystyren, minerální vata ISOVER) připevněných na opláštění kostry domu a opatřených omítkovým armovaným fasádním systémem. Vhodnější jsou desky a omítka, které jsou difúzně otevřené.

Za zmínku stojí také fasádní palubky na skandinávských domcích, které se používají poněkud odlišně od našich zvyklostí. Lícová strana není tvořena hoblovanou stranou palubky, ale stranou hrubou po řezu pilou. Hrubý líc palubek je opatřen hutným olejovým nátěrem, který na hrubém povrchu lépe drží a zvyšuje tak životnost fasády.

Konstrukce dřevostavby pod drobnohledem 

Stěny

Dutiny mezi sloupky, trámky či krokvemi jsou vyplněny minerální vatou (nejčastěji minerální vatou ISOVER s tloušťkou 160 mm). Zevnitř je fasádní stěna opatřena tzv. parobrzdou tvořenou OSB deskou (dřevoštěpkovou), která zároveň zajišťuje statickou funkci ve stěně. Smyslem parobrzdy je omezit srážení vody ve stěně a tím snižovat riziko napadení dřeva škůdci. Vnitřní líc všech stěn v interiéru je tvořen přídavnou izolací s tloušťkou 40 až 60 mm, ve které jsou umístěny trubní a drátové rozvody domu. Jako izolační hmotu lze požít minerální vatu nebo ovčí vlnu, která, kromě tepelné izolace, reguluje vlhkost v interiéru. Vnitřní obklad stěn je ze sádrokartonu.

Střecha

Střecha montované dřevostavby je obvykle z betonových tašek na latích a kontralatích. Součástí je také pojistná kontaktní hydroizolace, která má schopnost nepropustit do izolace vodu zavátou pod tašky a naopak odvětrávat páru ven. Pojistná izolační folie může být nahrazena dřevovláknitou hydrofobizovanou deskou, která, kromě ochrany před zavátou vodou, i tepelně izoluje a výrazně zpomaluje prohřátí střechy sluncem. Dutiny mezi krokvemi jsou vyplněny 200mm vrstvou minerální vaty ISOVER. Na spodní líc krokví je upevněna parotěsná zábrana a sádrokarton. V případě použití dodatečného zateplení je možné zvýšit tloušťku izolací stěn a střechy o dalších 40 až 100 mm izolace z minerální vaty.

Podkroví

Montované domySkladba stropu podkrovních domů je z cementotřískových desek, které jsou nosnou konstrukcí podlahy položenou na stropních trámcích a zároveň hrubou plovoucí podlahou. Použití těchto těžkých desek má za účel omezit kročejovou i vzduchovou průzvučnost stropu. V dutině mezi stropními trámky vysokými 200 mm je vloženo 100 mm minerální vaty ISOVER. Smyslem je zlepšit akustickou neprůzvučnost i požární odolnost stropu.

Okna, dveře a podlahy

Nejčastěji se v dřevostavbách používají dřevěná eurookna, ale lze mít i okna plastová. Dveře jsou z dřevěného masivu a vkládají se do obložkových zárubní. Druh podlahy se zvolí dle přání zákazníka.

Instalace kanalizace, vodovodu, plynu a elektřiny 

Rozvody u dřevostavby jsou obdobné jako u klasického zděného domu.

Vytápění 

Ve většině dřevostaveb je topení řešeno elektrickými přímotopy. I přes nárůst ceny elektrické energie a plynu jsou provozní náklady dřevostaveb na vytápění a přípravu teplé užitkové vody minimální. V praxi je odzkoušeno, že u plynem vytápěného domu s tříčlennou rodinou jsou náklady na topení a přípravu TUV asi 15 tisíc korun za rok. Při současných výstavbách montovaných domů doporučujeme použití tepelného čerpadla nebo ještě lépe větrání s rekuperací. Výhodou jsou menší provozní náklady na vytápění a tím menší závislost na cenách energií monopolních distributorů. Investice se skutečně vyplatí.

Spodní stavba dřevěného domu 

Základy montovaného domu jsou postaveny z klasického betonu a betonových tvárnic. Jsou v ní zabudovány rozvody kanalizace, vody, elektřiny a eventuálně plynu. Ve spodní stavbě je 100 až 200 mm pěnového polystyrenu jako tepelná izolace. Montované domy lze také podsklepit, což je vhodné zejména u domů vystavěných na svažitém terénu.