Položkový rozpočet

Jedná se o kompletní nacenění stavby. Je to sestava vytvořená dle projektové dokumentace, která obsahuje číselné kóty položek, jejich množství a cenu. Součástí položkového rozpočtu je výkaz výměr (slepý položkový rozpočet) bez uvedených cen, který slouží k vypracování nabídkového rozpočtu stavební firmou. Položkový rozpočet následně slouží ke kontrole nabídkového rozpočtu.

Položkový rozpočet je nabídkovým rozpočtem naší firmy při realizaci zakázky „na klíč“.

Položkový rozpočet Vám dodáme od 6900,-Kč bez DPH (t.j. 8349,- Kč s DPH 21%).