Vyřízení povolení stavby

Stavební povolení vydává stavební úřad ve stavebním řízení na žádost stavebníka. Jedná se o proces, ve kterém stavební úřad přezkoumává žádost a připojené podklady. Úřad zohledňuje, zda lze stavbu realizovat a zda jste splnili všechny zákonné požadavky.

Stavební úřad rovněž ověřuje důsledky budoucího užívání stavby, a pokud je to třeba, stanoví pro užívání podmínky. Rovněž ve stavebním řízení projednává žádost o vydání stavebního povolení s účastníky řízení (sousedy) a dotčenými orgány.

Nechce se vám čekat

Pro vydání potřebných povolení je nutno zajistit odpovídající dokumentaci.

Jste‑li pracovně vytíženi a víte, že z časových důvodů nezvládnete nekonečné martýrium při získávání potřebných „razítek” od jednotlivých institucí, zajistíme veškerá povolení a vyjádření od příslušných úřadů za vás.

Neváhejte se na nás obrátit.


Co za vás zařídíme? 

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

• projednáme stavební záměr se stavebním úřadem
• zjistíme požadovaný rozsah dokumentace a případných doplňkových projektů dle informací od stavebního (případně jiného) úřadu
• sestavíme seznam potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním (nebo jiným) úřadem k příslušnému druhu řízení
• zjistíme, zda jsou dostupné inženýrské sítě a nápojné body

VLASTNÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Zajistíme: 

• předání vyplněných a podaných žádostí potřebných k daným řízením (Krajská hygienická stanice, odbor územního plánování, odbory životního prostředí atd.)
• předání kopií obstarávaných dokladů, vyjádření a závazných stanovisek, která si vyžádal stavební úřad
• výpis z katastru (doklad o vlastnictví), snímky pozemkové mapyseznam vlastníků sousedních parcel a staveb na nich (v případě ohlášení stavby zajištění souhlasů vlastníků sousedních parcel se stavbou)
• souhlas k připojení domu na inženýrské sítě
• předání ověřeného paré projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu
• předání cedule „stavba povolena“

Veškeré náležitosti potřebné pro získání stavebního povolení za vás vyřídíme  za 30 000 Kč bez DPH.


Příplatkové služby

(za individuálně stanovenou cenu):

Stavební papíry

• vyřízení povolení ČOV
• projekt komunikačního napojení dle požadavků SÚ včetně zajištění stanoviska Policie ČR
• hluková studie
• stanovení radonu na pozemku
• hydrogeologický průzkum
• vyřízení vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu