Požární zpráva

PBŘS-Požárně bezpečnostní řešení stavby (požární zprávu)

Zásady požárně bezpečnostního řešení obsahuje souhrnná technická zpráva v typové dokumentaci rodinného domu, kde je popsána pouze charakteristika objektu, stavební konstrukce, větrání, odstupové vzdálenosti otvorů, elektroinstalace a vytápění.

V části D.1.3 kompletní projektové dokumentace je požární bezpečnost řešena v situaci požárně bezpečnostního řešení s dopadem na sousední pozemky a stavby.  (  posuzují se navíc odstupy pozemků, požárně nebezpečný prostor hranic od sousedních staveb, příjezdové komunikace k objektu a možnosti pro požární zásah.)  Za zpracování této části projektu účtujeme 2 500 Kč bez DPH ( t.j. 3025 ,- Kč s DPH 21%) .