Solná jeskyně, masážní a kosmetické studio Třebíč

Investor zakoupil v obytné čtvrti města Třebíč starou kotelnu s úmyslem přeměnit ji na víceúčelový objekt  služeb - solnou jeskyni, masážní a kosmetické studio. Po konzultaci investora s projektantem byl vypracován projekt  na dvoupodlažní budovu s ocelovým skeletem, v prvním patře vyzděným pórobetonovými tvárnicemi Ytong, střecha řešena jako pultová s lehkou konstrukcí z příhradových vazníků.
 
V přízemí byla umístěna recepce sloužící zároveň jako café-bar, odkud je vstup do samotných prostor solné jeskyně. Pro provoz solné jeskyně byly zapracovány specifické požadavky: podlahové vytápění, klimatizace, rekuperace. V přízemí se rovněž nachází bezbariérové sociální zařízení. Budova původně jednopodlažní byla zvednuta o jedno patro, do kterého je vstup řešen lomeným schodištěm. Z galerie v prvním patře je možné se dostat do jednotlivých provozních místností opatřených rovněž sociálním zařízením.
 
Průběh celé stavby je zachycen na fotografiích. Na základě požadavků investora byla stavba realizována v průběhu dvou měsíců, aby objekt mohl co nejdříve přivítat nové zákazníky.